top of page
  • JFIN Team

ดีป้า จับมือพันธมิตรเปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทคคุณภาพของไทย


ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรสายเทคร่วมเปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะเป็นสื่อกลางและช่องทางการสื่อสารให้กับชุมชนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของไทย ช่วยจับคู่ให้บุคลากรสายเทคและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้พบกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการส่งเสริมการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการส่งเสริมกลุ่มชุมชนเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม Tech Thailand ในประเทศไทย


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web3.0 และทำงานบน JFIN Chain โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางและช่องทางการสื่อสารให้กับชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มประเภทองค์กรหรือธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลากหลายให้สามารถค้นหาได้ผ่าน Tech Category พร้อมนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดมาตรฐานแก่บุคลากรที่เข้ามา มีส่วนร่วมในชุมชนในรูปแบบ Tech Citizen

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม Tech Thailand จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้คนในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลมีพื้นที่สำหรับพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ผ่านอาชีพใหม่ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการ จะได้พบกับสาระความรู้ และสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้มาช่วยให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ดีป้า พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดขึ้น และผลักดันชุมชนเทคให้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Tech Thailand ในวงกว้าง

“ดีป้า เชื่อว่า ปัจจุบันมีบุคลากรไทยในสายเทคอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมเองก็ยังคงมองหาและมีความต้องการบุคลากรในสายจำนวนไม่น้อย ดังนั้นแพลตฟอร์ม Tech Thailand จะเป็นกลไกสำคัญในการจับคู่ (Matching) ให้ทั้งสองฝั่งได้มาเจอกัน และร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

พร้อมกันนี้ ดีป้า โดย ผศ.ดร.ณัฐพล และ เจ เวนเจอร์ส โดย นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการส่งเสริมการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ และ โครงการส่งเสริมกลุ่มชุมชนเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม Tech Thailand ในประเทศไทย โดยมี นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ เวนเจอร์ส ร่วมเป็นพยาน

ด้าน นายธนวัฒน์ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม Tech Thailand เกิดจากความร่วมมือระหว่าง เจ เวนเจอร์ส และ มิสเตอร์ฟ็อกซ์ อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือด้านการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มให้เกิดการใช้งานในระดับประเทศจากทางดีป้า ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจาก Pain Point ของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่ถูกปิดกั้น การมองเห็น ส่งผลให้การค้นหาเนื้อหาหรือบุคลากรในสายเทคโนโลยี ไอที นวัตกรรม รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก เกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยงคนในวงการเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมคนในสายเทคในรูปแบบ Content and Community Platform ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ให้กับสังคม

ขณะที่ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิสเตอร์ฟ็อกซ์ กล่าวว่า จุดเด่นของ Tech Thailand คือ การเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทของคนไทย ไม่ปิดกั้น การมองเห็นเนื้อหา มีอัลกอริทึมหลักให้ผู้ใช้งานหรือผู้อ่านมองเห็นด้วยการจัดเรียงลำดับตามเวลา และมีการให้บริการฟีเจอร์ที่หลากหลาน โดยเฉพาะข่าวสารและเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้กลุ่มผู้อ่านและผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ Tech Thailand ยังถูกออกแบบให้มีฟีเจอร์หลักในการช่วยให้ครีเอเตอร์สายเทค สร้างรายได้ และพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสื่อและครีเอเตอร์สายเทคโนโลยีและ IT ให้ต่อยอดสร้างรายได้ร่วมกัน ที่สำคัญ Tech Thailand ยังพร้อมเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคให้มาพบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน

ที่ผ่านมา Tech Thailand เริ่มเก็บข้อมูลการสำรวจประชากรเทคในประเทศไทย โดยฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีไทยให้เติบโต ตอบรับนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งเปิดพื้นที่ให้คนสายเทคสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ ได้รับการมองเห็นและรับรู้มากที่สุด อีกทั้งช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างรายได้จากแพลตฟอร์มในรูปแบบ Contribute to Earn สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้งาน Tech Thailand ได้ที่ www.tech-thailand.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line OA: @techthailand

bottom of page