top of page
 • JFIN Team

Why Custodians Matter

ในยุคที่การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมดูแล พร้อมให้บริการในด้านความปลอดภัย และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่ต้องอยู่ในระดับสูง มีการรับประกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสากล 

เช่นกันกับพาร์ทเนอร์ของ JFIN Chain บทบาทหลักของผู้ดูแลอย่าง Kryptodian คือ ปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินจะไม่สูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกขโมย ผู้รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลนั้นมีความสำคัญ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ปลอดภัย ดังนี้


 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยง การมีบุคคลที่สามรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน

 2. ลดความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือ การสูญเสียอันเนื่องมาจากการจัดการที่ผิดพลาดภายในบริษัท หรือโดยนักลงทุนรายบุคคลลง 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการจัดการการลงทุนโดยการจัดการด้านการบริหารหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ

 4. เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบความเป็นเจ้าของ และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยอิสระ รักษาความโปร่งใสในรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบ 

 5. ลดความซับซ้อนในการจัดการและปกป้องทรัพย์สิน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญช่วยจัดการทรัพย์สินจะช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศได้

 6. เสถียรภาพและความซื่อสัตย์ของตลาด ปกป้องสินทรัพย์จากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง การโจรกรรม และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนสมัยใหม่และการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล


รู้จักกับ Custodial Wallets

Custodial Wallets เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีคีย์ส่วนตัว และการควบคุมทรัพย์สินได้รับการจัดการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เช่น Kryptodian แตกต่างจากกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งผู้ใช้จะควบคุมได้อย่างสมบูรณ์  โซลูชันการดูแลจะช่วยลดความซับซ้อนทางเทคนิค และความท้าทายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล


รูปแบบการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ที่ใช้สำหรับสกุลเงินดิจิทัล สามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็นสองประเภทหลัก: Hot wallet และ Cold wallet แต่ละประเภทมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน


1. Hot wallet กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ช่วยให้เข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการซื้อขาย และการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง

ข้อดี

 • เข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมและการซื้อขายแบบเรียลไทม์

 • ใช้งานได้ทันทีเนื่องจากมีการต่อกับออนไลน์ตลอดเวลา

ข้อเสีย

 • มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เนื่องจากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงมีความเสี่ยงต่อถูกแฮ็ก มัลแวร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่นๆ 


2. Cold wallet กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแบบออฟไลน์ ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขจัดความเสี่ยงของการโจมตีทางไซเบอร์อย่างสิ้นเชิง

ข้อดี

 • ความปลอดภัย  ให้ระดับการรักษาความปลอดภัยที่สูงสุด เนื่องจากไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลา

 • มีระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ เนื่องจากต้องทำเป็นระบบออฟไลน์ และใช้การดำเนินงานด้วยคน

ข้อเสีย

 • ไม่สะดวกสำหรับการทำธุรกรรมปกติ เนื่องจากต้องมีขั้นตอนในการเชื่อมต่อ และโอนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

 • มีความซับซ้อนในการตั้งค่าและบำรุงรักษา โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี


โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็น Hot wallet หรือ Cold wallet นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ความถี่ของการทำธุรกรรม จำนวนเงินที่จะจัดเก็บ และระดับความปลอดภัยที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้ว Cold Wallet เหมาะการจัดเก็บสินทรัพย์จำนวนมาก หรือการถือครองระยะยาว ในขณะที่ Hot Wallet เหมาะสำหรับการซื้อขายและการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

תגובות


bottom of page